Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 2 din 10 ianuarie 2019privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.514/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Şuşiţa, judeţul Vrancea, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea "Sibarex" - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2003
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 25-01-2019

  Având în vedere:– art. 34 lit. g) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 301.484/28.12.2018 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării;– 
  faptul că titularul Licenţei de exploatare nr. 2.514/2001, Societatea Sibarex - S.A., se află în stare de faliment, fiind sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin Adresa nr. 2.107.897 din 17.12.2018,
  în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie. Articolul 1Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Şuşiţa, judeţul Vrancea, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 2.514/2001, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2003, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea „Sibarex“ - S.A., în calitate de concesionar, cu sediul în satul Câmpineanca, comuna Câmpineanca, Str. Prundului nr. 1, judeţul Vrancea, înregistrată în registrul comerţului cu nr. J39/280/1991, CUI RO 1446908, încetează la data publicării prezentei decizii.Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  Bucureşti, 10 ianuarie 2019.Nr. 2.-----