Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 58 din 15 ianuarie 2019privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ALMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 23 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 23-01-2019

  Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), art. 33 alin. (5) şi ale art. 38 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, în cadrul şedinţei din data de 28.11.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat desfăşurat la Societatea ALMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 234, etaj 2, ap. 3, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/1809/01.02.2005, cod unic de înregistrare 1718158 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-278/07.04.2005, reprezentată de către domnul Zaharia Valeriu Cosmin, în calitate de administrator şi conducător executiv, şi a constatat următoarele:1. Prin Decizia asociatului unic al Societăţii ALMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., din data de 13.08.2018, s-a hotărât renunţarea la activitatea de broker de asigurare şi/sau reasigurare şi solicitarea în mod expres a retragerii autorizaţiei de funcţionare.
  2. Societatea ALMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a transmis la Autoritatea de Supraveghere Financiară cererea de retragere a autorizaţiei de funcţionare.3. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii ALMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., astfel că, la data de 30.06.2018, aceasta a înregistrat un profit în sumă de 199.600 lei.4. Societatea ALMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat societăţile de asigurare şi/sau de reasigurare cu care a avut încheiate contracte de intermediere/brokeraj cu privire la rezilierea acestora, începând cu data de 8.06.2018. 5. Societatea ALMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat clienţii (asiguraţii) cu privire la încetarea activităţii societăţii ca broker de asigurare, iar pentru plata primelor de asigurare la contractele de asigurare aflate în derulare, aceştia au fost îndrumaţi să se adreseze direct către societăţile de asigurare/reasigurare emitente ale acestora.6. A fost verificată situaţia decontărilor cu societăţile de asigurare şi/sau reasigurare cu care Societatea ALMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a colaborat. 7. Societatea ALMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii/reclamaţii pe rolul instanţelor de judecată din România cu societăţi de asigurare/intermediari în asigurări/clienţi sau foşti clienţi/angajaţi sau foşti angajaţi/asistenţi în brokeraj/alte persoane fizice/juridice.8. La data de 30.09.2018, Societatea ALMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.
  Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2), art. 33 alin. (5) şi ale art. 38 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ALMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 234, etaj 2, ap. 3, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/1809/01.02.2005, cod unic de înregistrare 1718158 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK–278/07.04.2005, reprezentată de către domnul Zaharia Valeriu Cosmin, în calitate de administrator şi conducător executiv, şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 37 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări.Articolul 2(1) După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare. (2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 65 alin. (10) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări.
  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Leonardo Badea
  Bucureşti, 15 ianuarie 2019.Nr. 58.-----