Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 57 din 17 ianuarie 2019pentru aprobarea organigramei Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 23 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 23-01-2019

  Având în vedere: – Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. S.P. 312 din 11.01.2019;– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  art. 16 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) şi al art. 14 alin. (4^1) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă organigrama Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 876/2011 pentru aprobarea structurii organizatorice a Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 7 iunie 2011.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Bucureşti, 17 ianuarie 2019.Nr. 57.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.ORGANIGRAMARegistrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice
  -----