Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 57 din 15 ianuarie 2019privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L. şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 23-01-2019

  Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), art. 33 alin. (5) şi ale art. 38 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări,în cadrul şedinţei din data de 12.12.2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în municipiul Mediaş, str. St. Ludwig Roth nr. 18, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J32/1610/2007, cod unic de înregistrare 22461862 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 444/12.11.2007, reprezentată de către domnul Troancă Ilie, administrator al societăţii,şi a constatat următoarele:1. Prin Hotărârea Adunării generale a Societăţii MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L. din data de 22.08.2018, asociatul unic a decis: „am luat hotărârea de urmat prin retragerea autorizaţiei de funcţionare, în conformitate cu art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000“.
  2. În perioada 15.05.2015-30.09.2018, Societatea MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L. a figurat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu activitatea suspendată.3. Totodată, conform precizărilor administratorului societăţii, în perioada 15.05.2015-30.09.2018, Societatea MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L. nu a desfăşurat activitate de intermediere în asigurări, astfel că în această perioadă nu a înregistrat venituri şi cheltuieli.4. Societatea MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L. a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de încetare a activităţii şi intenţia de reziliere a contractelor de intermediere/mandat/brokeraj în asigurări. 5. Societatea MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare cu care a colaborat informaţii referitoare la situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).6. Având în vedere că de la data suspendării activităţii şi până la data efectuării controlului Societatea MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L. nu a mai desfăşurat activitate de intermediere în asigurări, rezultă că nu mai avea niciun client în portofoliu faţă de care să existe obligaţia notificării cu privire la retragerea autorizaţiei de funcţionare şi îndrumarea către asigurători, în vederea efectuării plăţilor ratelor scadente la contractele de asigurare în vigoare. 7. Societatea MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L. are înregistrat un litigiu pe rolul instanţelor de judecată din România cu Autoritatea de Supraveghere Financiară.8. La data de 30.09.2018, Societatea MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.
  Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2), art. 33 alin. (5) şi ale art. 38 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în municipiul Mediaş, str. St. Ludwig Roth nr. 18, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J32/1610/2007, cod unic de înregistrare 22461862 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 444/12.11.2007, reprezentată de către domnul Troancă Ilie, administrator al societăţii, şi radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară, conform dispoziţiilor art. 37 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări.Articolul 2După data retragerii autorizaţiei, societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare.Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 65 alin. (10) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări.

  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Leonardo Badea
  Bucureşti, 15 ianuarie 2019.Nr. 57.-----