Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 6 din 17 ianuarie 2019pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane, precum şi pentru aplicarea art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 23-01-2019

  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul IAlineatul (3) al articolului 4 din Normele de încadrare a poliţiştilor în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 489/2005*), se abrogă.*) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 489/2005 pentru aprobarea Normelor de încadrare a poliţiştilor în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.
  Articolul IIAlineatul (3) al articolului 3 din Ordinul ministrului de interne nr. 283/2002 privind încadrarea personalului Ministerului Afacerilor Interne în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii**) se abrogă.**) Ordinul ministrului de interne nr. 283/2002 privind încadrarea personalului Ministerului Afacerilor Interne în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.Articolul IIIPrevederile referitoare la punerea la dispoziţie din cuprinsul literei c) a punctului 8.3 din Normele metodologice pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 438/2003***), îşi încetează aplicabilitatea.***) Ordinul ministrului de interne nr. 438/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.Articolul IVCererile de învoire plătită pentru situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează în termen de 24 de ore.
  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Bucureşti, 17 ianuarie 2019.Nr. 6.-----