Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 10 din 1 februarie 2019privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2019Data intrării în vigoare 01-02-2019
    Formă consolidată valabilă la data 01-03-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-03-2019 până la data de 21-07-2019

    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 10 din 1 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2019, la data de 01 Martie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 10 din 1 februarie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1^1), alin. (2) lit. c), art. 28 lit. b^1), art. 76 alin. (1), (4) şi (5) şi art. 79 alin. (4) lit. b) şi alin. (7) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 20 şi art. 21 alin. (1), (2) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2În cazul stabilirii preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă pentru perioada 1 martie 2019-31 decembrie 2019, prevederile art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 17-21, art. 22 alin. (2)-(4) şi art. 23-26 din metodologia prevăzută la art. 1 se suspendă.Articolul 3