Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 64 din 3 decembrie 2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat
EMITENT
  • UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 19 decembrie 2011Data intrării în vigoare 19-12-2011
    Formă consolidată valabilă la data 25-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-01-2019 până la data de 17-06-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 64 din 3 decembrie 2011, publicate în Monitorul Oficial nr. 898 din 19 decembrie 2011, la data de 25 Ianuarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 7 din 16 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 769 din 29 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 852 din 14 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.069 din 7 martie 2015; HOTĂRÂREA nr. 13 din 7 iunie 2015; HOTĂRÂREA nr. 428 din 8 decembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În aplicarea dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. d) şi al art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare,verificând lucrările Congresului avocaţilor din 10-11 iunie 2011,procedând la examinarea formei finale a Statutului profesiei de avocat,Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrunit în şedinţa din 3 decembrie 2011, hotărăşte:Articolul 1Se adoptă şi se comunică spre publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, Statutul profesiei de avocat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Statutul profesiei de avocat, adoptat în şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România din data de 25 septembrie 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.