Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 141 din 1 august 2013 privind aprobarea unor modele utilizate de personalul din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru legitimaţia de serviciu, insignă, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, chitanţier, invitaţie, sigiliu metalic pentru ceară şi sigiliu sub formă autocolantă cu hologramă aplicată**)
EMITENT
  • OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 28 august 2013Data intrării în vigoare 28-08-2013
    Formă consolidată valabilă la data 23-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-01-2019 până la data de 21-08-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 141 din 1 august 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 544 din 28 august 2013, la data de 23 Ianuarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 310 din 9 august 2016; ORDINUL nr. 335 din 5 septembrie 2016; ORDINUL nr. 347 din 5 octombrie 2017; ORDINUL nr. 34 din 9 ianuarie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Notă CTCE Art. II din ORDINUL nr. 34 din 9 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 59 din 23 ianuarie 2019, prevede că:Articolul IIProcesele-verbale şi invitaţiile tipărite în format letric vor putea fi emise şi în format electronic, prezentând garanţii serioase cu privire la buna-credinţă a înscrierii datelor, precum şi la protejarea acestor date, fiind asigurată integritatea documentului.
    **) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 335 din 5 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 septembrie 2016.La data de 24-10-2017 Titlul ordinului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 347 din 5 octombrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 24 octombrie 2017Având în vedere:– dispoziţiile art. 6 alin. (6) Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;– dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;