Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 17 din 8 ianuarie 2019privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 14-01-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84 din 13 septembrie 2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 18 septembrie 2018, cu următoarea modificare: – Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul II
  După alineatul (1) al articolului 41 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pentru lucrările de infrastructură rutieră şi feroviară de interes naţional, Regulamentul privind recepţia construcţiilor din domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare de interes naţional se elaborează de Ministerul Transporturilor, se avizează de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 8 ianuarie 2019.Nr. 17.----