Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 1.591 din 27 decembrie 2018privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AXA LIFE INSURANCE - S.A. şi radierea acesteia din Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 11-01-2019Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (9) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, şi ale Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Decizia nr. 1.593/10.11.2017, potrivit căreia Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat proiectul de fuziune şi proiectul de transfer de portofoliu de asigurări de la Societatea AXA LIFE INSURANCE - S.A., în calitate de absorbită/cedent, către Societatea BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP - S.A., în calitate de absorbantă/cesionar, ca efect al fuziunii, precum şi Încheierea din 26.04.2018, pronunţată în Dosarul nr. 12.148/3/2018 de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a civilă, prin care s-au dispus următoarele:– admiterea cererii formulate de BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP - S.A., în calitate de societate absorbantă, şi AXA LIFE INSURANCE - S.A. în calitate de societate absorbită;
  – înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor cu privire la fuziunea dintre BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP - S.A., în calitate de societate absorbantă, şi AXA LIFE INSURANCE - S.A., în calitate de societate absorbită;– publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului constitutiv al BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP - S.A., actualizat la data de 31.01.2018, a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP - S.A. din data de 31.01.2018 şi a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor AXA LIFE INSURANCE - S.A. din data de 31.01.2018, prin care a fost aprobată fuziunea prin absorbţie;– înregistrarea în registrul comerţului a cuvenitelor menţiuni, inclusiv în ceea ce priveşte data efectivă de la care fuziunea îşi va produce efectele, transferul cu titlu universal al tuturor activelor şi pasivelor societăţii absorbite de către societatea absorbantă, transferul tuturor drepturilor asupra imobilelor deţinute de către societatea absorbită către societatea absorbantă, majorarea capitalului social al BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP - S.A., actul constitutiv actualizat al societăţii absorbante, noua structură a capitalului social al societăţii absorbante, revocarea membrilor Directoratului AXA LIFE INSURANCE - S.A. şi descărcarea acestora de gestiune, revocarea membrilor Consiliului de supraveghere al AXA LIFE INSURANCE - S.A. şi descărcarea acestora de gestiune, precum şi dizolvarea AXA LIFE INSURANCE - S.A. fără lichidare, urmând a fi radiată din registrul comerţului începând cu data efectivă a fuziunii,
  având în vedere Certificatul de înregistrare menţiuni eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, ca urmare a Înregistrării nr. 212.773 din 23.05.2018, precum şi Certificatul de radiere eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, ca urmare a Înregistrării nr. 212.795 din 23.05.2018, fiind astfel constatat că Societatea AXA LIFE INSURANCE - S.A. nu mai respectă condiţiile de autorizare,Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât în şedinţa din data de 19.12.2018 retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AXA LIFE INSURANCE - S.A. şi radierea acesteia din Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor, menţinut de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform prevederilor art. 110 lit. d) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, drept careAutoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:Articolul 1Se dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AXA LIFE INSURANCE - S.A. şi radierea acesteia din Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor, menţinut de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, cu data emiterii prezentei, conform prevederilor art. 110 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 2Societatea BCR ASIGURĂRI DE VIAŢĂ VIENNA INSURANCE GROUP - S.A., cu sediul social în municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Rabat nr. 21, et. 2-4, J40/17847/24.10.2005, CUI 18066920/24.10.2005, are obligaţia să transmită contractanţilor şi beneficiarilor contractelor de asigurare preluate informaţii cu privire la transfer, denumirea şi adresa asigurătorului cesionar. Contractanţii notificaţi au dreptul să denunţe contractele şi să solicite restituirea primelor plătite în avans şi nealocate aferente perioadei de valabilitate neexpirate, conform prevederilor art. 38 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 8 alin. (9) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (7) şi art. 21 alin. (8) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional, cu modificările şi completările ulterioare.
  Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
  Leonardo Badea
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 1.591.-----