Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.006 din 5 decembrie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 11-01-2019

  În conformitate cu prevederile art. 2, 48, 67 şi 67^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul cercetării şi inovării emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.414/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 8 noiembrie 2007.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul cercetării şi inovării,
  Nicolae Hurduc
  Bucureşti, 5 decembrie 2018.Nr. 1.006.
  ANEXĂ Deschideți NORME METODOLOGICEprivind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţeîn scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare