Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 5 din 9 ianuarie 2019pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 10-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  Articolul 2Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., în calitate de producător al paşapoartelor simple temporare, este abilitată să asigure pentru Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor Externe condiţiile tehnice şi materiale necesare, în vederea personalizării paşapoartelor simple temporare, în condiţiile contractelor încheiate între părţile implicate.
  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Sumele necesare pentru finanţarea operaţiunilor prevăzute la art. 2 se asigură de producător şi se recuperează de acesta de la beneficiari, pe măsura eliberării paşapoartelor simple temporare, în condiţiile contractelor încheiate între părţile implicate.(2) Paşapoartele simple temporare se eliberează titularului după achitarea contravalorii documentului de călătorie.(3) Stabilirea şi actualizarea contravalorii paşapoartelor simple temporare se fac de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., conform indicatorilor stabiliţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Guvernul României.
  3. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 9 ianuarie 2019.Nr. 5.Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2006)FORMA ŞI CONŢINUTUL paşapoartelor simple temporare, eliberate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României
  Culoarea copertei:- roşu închis
  Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
  - Paşaport temporar
  Coperta I (interior):- România, stema României în tehnologie intaglio
  - bandă heliogravată
  Mărimea:- 125 x 88 mm
  Numărul de pagini:- 16
  Numărul paşaportului:- perforat prin toate paginile, inclusiv prin coperta a II-a, exclusiv pe colantul informatizat, tipărit cel puţin pe o pagină a documentului
  Numerotarea paginilor:- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
  Colantul informatizat (aplicat pe paginile 2 şi 3):- personalizarea cuprinde datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data şi locul naşterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetăţenia, fotografia titularului, numărul paşaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ)
  - numărul colantului - pretipărit
  - înălţimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din ţară se menţionează judeţul de domiciliu/Bucureşti, iar pentru domiciliul din străinătate se menţionează ţara) şi altele
  Paginile 4-15 - pagini pentru vize
  Pagina 16, urgenţă:- titularul paşaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
  Numele
  Prenumele
  Adresa
  Telefon
  NOTĂ: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.Coperta II (interior) cuprinde instrucţiuni, obligaţii şi recomandări.Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţă
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2006)FORMA ŞI CONŢINUTULpaşapoartelor simple temporare eliberate de autorităţile competente române din ţară
  Culoarea copertei:- roşu închis
  Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
  - Paşaport temporar
  Coperta I (interior):- România, stema României în tehnologie intaglio
  - bandă heliogravată
  Mărimea:- 125 x 88 mm
  Numărul de pagini:- 16
  Numărul paşaportului:- perforat prin paginile 3-16, inclusiv prin coperta a II-a, tipărit cel puţin pe o pagină a documentului
  Numerotarea paginilor:- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
  Fila informatizată- prinsă prin coasere în carnet în momentul confecţionării;
  - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data şi locul naşterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetăţenia, fotografia titularului digitalizată direct pe fila informatizată, numărul paşaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ)
  Protecţia paginii informatizate:- film special securizat laminabil
  Pagina 3:- înălţimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din ţară se menţionează judeţul de domiciliu/Bucureşti, iar pentru domiciliul din străinătate se menţionează ţara) şi altele
  Paginile 4-15- pagini pentru vize
  Pagina 16, urgenţă:- titularul paşaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
  Numele
  Prenumele
  Adresa
  Telefon
  NOTĂ: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.
  Coperta II (interior) cuprinde instrucţiuni, obligaţii şi recomandări.Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţă
  -----