Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 4 din 9 ianuarie 2019pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 10-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  Articolul 5(1) Paşapoartele electronice se eliberează titularului după achitarea contravalorii acestora.(...)(3) Contravaloarea paşapoartelor electronice eliberate în ţară se încasează potrivit dispoziţiilor art. 15^1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. La articolul 5, alineatul (4) se abrogă. 3. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 9 ianuarie 2019.Nr. 4.Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006)FORMA ŞI CONŢINUTULpaşaportului electronic diplomatic
  Culoarea copertei:- neagră
  Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
  - Paşaport diplomatic
  - Semn distinctiv paşaport electronic
  Coperta I (interior):- România
  - „Ministerul Afacerilor Externe al României roagă autorităţile tuturor statelor să permită liberă trecere titularului prezentului paşaport şi să-i acorde asistenţă şi protecţie în caz de nevoie“- în limbile română, engleză şi franceză
  - bandă heliogravată
  Mărimea:- 125 x 88 mm
  Numărul de pagini:- 32
  Numărul paşaportului:- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
  Numerotarea paginilor:- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini şi în filigran
  Pagina cu datele de identificare ale titularului, poziţionată între coperta I (interioară) şi pagina 1:- din policarbonat;
  - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data şi locul naşterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetăţenia, fotografia titularului gravată laser şi fotografia în umbră realizată prin perforaţie cu laser, numărul paşaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei
  Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene:- Uniunea Europeană
  - România
  - Paşaport diplomatic
  Pagina 1:- înălţimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din ţară se menţionează judeţul de domiciliu/Bucureşti, iar pentru domiciliul din străinătate se menţionează ţara) şi fotografia titularului realizată prin imprimare inkjet
  Pagina 2 este rezervată pentru menţiuni ale autorităţilor române.
  Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina de policarbonat în toate limbile oficiale ale ţărilor Uniunii Europene.
  Paginile 4-31, pagini pentru vize- se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
  Pagina 32, urgenţă: - titularul paşaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
  Numele
  Prenumele
  Adresa
  Telefon
  NOTĂ: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.Acest paşaport conţine 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene). Coperta II (interior) cuprinde instrucţiuni, obligaţii şi recomandări.
  Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţă.
  NOTĂ: Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005) 409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006)FORMA ŞI CONŢINUTULpaşaportului electronic de serviciu
  Culoarea copertei:- albastră
  Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
  - Paşaport de serviciu
  - Semn distinctiv paşaport electronic
  Coperta I (interior):- România
  - „Ministerul Afacerilor Externe al României roagă autorităţile tuturor statelor să permită liberă trecere titularului prezentului paşaport şi să-i acorde asistenţă şi protecţie în caz de nevoie“- în limbile română, engleză şi franceză
  - bandă heliogravată
  Mărimea- 125 x 88 mm
  Numărul de pagini:- 32
  Numărul paşaportului:- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
  Numerotarea paginilor:- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini şi în filigran
  Pagina cu datele de identificare ale titularului, poziţionată între coperta I (interioară) şi pagina 1:- din policarbonat
  - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data şi locul naşterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetăţenia, fotografia titularului gravată laser şi fotografia în umbră realizată prin perforaţie cu laser, numărul paşaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei
  Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene:- Uniunea Europeană
  - România
  - Paşaport de serviciu
  Pagina 1:- înălţimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din ţară se menţionează judeţul de domiciliu/Bucureşti, iar pentru domiciliul din străinătate se menţionează ţara) şi fotografia titularului realizată prin imprimare inkjet
  Pagina 2 este rezervată pentru menţiuni ale autorităţilor române.
  Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina de policarbonat în toate limbile oficiale ale ţărilor Uniunii Europene.
  Paginile 4-31, pagini pentru vize- se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
  Pagina 32, urgenţă:- titularul paşaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
  Numele
  Prenumele
  Adresa
  Telefon
  NOTĂ: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.Acest paşaport conţine 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).Coperta II (interior) cuprinde instrucţiuni, obligaţii şi recomandări.Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţăNOTĂ: Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 557/2006)FORMA ŞI CONŢINUTULpaşaportului electronic simplu
  Culoarea copertei:- roşu închis
  Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
  - Paşaport
  - Semn distinctiv paşaport electronic
  Coperta I (interior):- România, stema României în tehnologie intaglio
  - bandă heliogravată
  Mărimea:- 125 x 88 mm
  Numărul de pagini:- 32
  Numărul paşaportului:- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
  Numerotarea paginilor:
  - tipărită în partea de jos a fiecărei pagini şi în filigran
  Pagina cu datele de identificare ale titularului, poziţionată între coperta I (interioară) şi pagina 1:- din policarbonat
  - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data şi locul naşterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetăţenia, fotografia titularului gravată laser şi fotografia în umbră realizată prin perforaţie cu laser, numărul paşaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei
  Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene:- Uniunea Europeană
  - România
  - Paşaport
  Pagina 1:- înălţimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din ţară se menţionează judeţul de domiciliu/Bucureşti, iar pentru domiciliul din străinătate se menţionează ţara) şi fotografia titularului realizată prin imprimare inkjet
  Pagina 2 este rezervată pentru menţiuni ale autorităţilor române.
  Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina de policarbonat în toate limbile oficiale ale ţărilor Uniunii Europene.
  Paginile 4-31, pagini pentru vize- se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
  Pagina 32, urgenţă:- titularul paşaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
  Numele
  Prenumele
  Adresa
  Telefon
  NOTĂ: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză. Acest paşaport conţine 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene). Coperta II (interior) cuprinde instrucţiuni, obligaţii şi recomandări. Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţăNOTĂ: Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.
  ----