Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 25 din 9 ianuarie 2019privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 13-01-2019Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 29 august 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 30 august 2018, cu următoarea completare:– La articolul III, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:– 
  La articolul 16, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins:(1^3) În bugetul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se cuprind sumele necesare angajării şi plăţii cheltuielilor prevăzute în măsura de asistenţă tehnică cuprinsă în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. 3.508 din 26 mai 2015 de aprobare a programului de dezvoltare rurală a României pentru sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, cu modificările şi completările ulterioare, din care:a) cheltuieli de natura cheltuielilor de personal, respectiv stimulente acordate personalului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; b) bunuri şi servicii;c) cheltuieli de capital.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 9 ianuarie 2019.Nr. 25.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!