Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.10.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 16 din 2 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
EMITENT
 • BIROUL PERMANENT AL SENATULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005Data intrării în vigoare 11-11-2005
  Formă consolidată valabilă la data 28-04-2011Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 28-04-2011 până la data de 17-10-2019

  Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 16 din 2 noiembrie 2005, publicate în Monitorul Oficial nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005, la data de 28 Aprilie 2011 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 2 din 21 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 5 din 18 aprilie 2011.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
  Biroul permanent al Senatului adopta prezenta hotărâre.Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Senatului în şedinţa din 2 noiembrie 2005.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 2 noiembrie 2005.Nr. 16.Anexă Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelorcu Caracter Personal