Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018privind acordarea biletelor de valoare
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 13 iulie 2018Data intrării în vigoare 01-01-2019
    Formă consolidată valabilă la data 20-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-01-2019 până la data de 22-07-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 165 din 10 iulie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 599 din 13 iulie 2018, la data de 20 Ianuarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018; LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege reglementează modul de acordare, în beneficiul angajaţilor, a biletelor de valoare. Regimul fiscal al biletelor de valoare este prevăzut în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.La data de 20-01-2019 Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019(2) Biletele de valoare pot fi emise atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic.