Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 14 iulie 2008Data intrării în vigoare 28-08-2008
    Formă consolidată valabilă la data 17-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-01-2019 până la data de 26-05-2020
    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 611 din 4 iunie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 14 iulie 2008, la data de 17 Ianuarie 2019 este realizată prin includerea tuturor modificărilor si completarilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 787 din 16 iulie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.173 din 24 septembrie 2008; RECTIFICAREA nr. 611 din 4 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 761 din 11 octombrie 2017; LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019.Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Titlul I Dispoziţii generale privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publiciArticolul 1Prezenta hotărâre reglementează organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.Articolul 2Cariera în funcţia publică cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu al funcţionarului public până în momentul încetării acestui raport, în condiţiile legii.