Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007Data intrării în vigoare 12-04-2007
    Formă consolidată valabilă la data 17-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-01-2019 până la data de 24-05-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 341 din 11 aprilie 2007, publicate în Monitorul Oficial nr. 247 din 12 aprilie 2007, la data de 17 Ianuarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 787 din 16 iulie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.713 din 17 decembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 23 din 22 ianuarie 2009; HOTĂRÂREA nr. 268 din 11 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 260 din 3 aprilie 2012; LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. VII alin. (1) lit. a) şi d) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta hotărâre reglementează normele specifice aplicabile cu privire la intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici.(2) Scopul prezentei hotărâri îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a cadrului normativ necesar organizării modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici şi gestionării carierei categoriei înalţilor funcţionari publici.