Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1236 din 22 decembrie 2004Data intrării în vigoare 21-01-2005
  Formă consolidată valabilă la data 13-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-01-2019 până la data de 24-07-2019
  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 566 din 9 decembrie 2004, publicate în Monitorul Oficial nr. 1236 din 22 decembrie 2004, la data de 13 Ianuarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 134 din 12 mai 2006; LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 32 din 16 ianuarie 2007; LEGEA nr. 274 din 7 decembrie 2011; LEGEA nr. 95 din 12 aprilie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016; LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  A se vedea si art. III - VI din LEGEA nr. 164 din 22 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016:
  Articolul III
  (1) În cazul cooperativelor agricole rezultate ca urmare a aplicării prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de concesionare/închiriere a suprafeţelor de pajişti încheiate de asociaţiile de crescători de animale prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin sub condiţia respectării încărcăturii minime de UVM/ha conform art. 9 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a participării la cooperativa agricolă nou-înfiinţată a cel puţin 80% dintre membrii asociaţiei de crescători de animale beneficiare a contractului de concesiune/închiriere a suprafeţelor de pajişti.
  (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi grupurilor/organizaţiilor de producători constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul IV
  Formele de sprijin financiar de la bugetul de stat sau din fonduri europene se acordă cooperativelor agricole care nu şi-au fragmentat exploataţiile, respectiv nu au constituit exploataţii din fragmentări potrivit art. III alin. (1), după intrarea în vigoare a prezentei legi.
  Articolul V
  Actele constitutive, statutele, respectiv contractele aflate în executare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii, respectiv încheierii acestora.
  Articolul VI
  Dispoziţiile prevăzute la art. I pct. 25 - art. 76 lit. a^1)-a^6) şi la art. IV se aplică şi grupurilor/organizaţiilor de producători constituite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi grupurilor/organizaţiilor de producători constituite conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare.

  Potrivit pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 21 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 10 ianuarie 2019, în tot textul legii, sintagma „cooperativa“ se va înlocui cu sintagma „cooperativa agricolă“. Înlocuirea sintagmelor s-a realizat direct în textul formei consolidate.