Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 6.480 din 18 decembrie 2018pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Metodologia privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.540/2018
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 10-01-2019

  Luând în considerare Adresa Institutului Naţional de Administraţie nr. 7.483 din 10.12.2018, înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 148.272 din 11.12.2018, prin care se solicită modificarea anexelor nr. 1-4 la Metodologia privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.540/2018, şi Referatul de aprobare al Institutului Naţional de Administraţie nr. 7.474 din 10.12.2018,ţinând cont de dispoziţiile art. 2 alin. (2) lit. a),b) şi c) şi art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) şi (3),art. 4 alin. (1) şi art. 18 alin. (1), (2),(5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 5 lit. a),art. 6 alin. (1) şi art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
  Articolul IAnexele nr. 1-4 la Metodologia privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.540/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 10 mai 2018, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.Articolul IIAnexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.Articolul IIIInstitutul Naţional de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IV
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Institutului Naţional de Administraţie.

  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 decembrie 2018.Nr. 6.480.Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la metodologie)
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la metodologie)
  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la metodologie)
  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4 la metodologie)
  -----