Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.857 din 12 noiembrie 2018privind declasarea din Lista monumentelor istorice a anexei C2, parte a monumentului istoric clasat sub denumirea "Casă", situat la adresa poştală str. Buzeşti nr. 44, sectorul 1, Bucureşti, având codul LMI B-II-m-B-18262
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 10-01-2019

  Având în vedere Referatul nr. 2.346/2017 din 6 februarie 2017 de aprobare a proiectului ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale privind declasarea parţială a monumentului istoric „Casă“, situat în str. Buzeşti nr. 44, sectorul 1, Bucureşti, respectiv declasarea anexei C2 a imobilului clasat în Lista monumentelor istorice cu codul B-II-m-B-18262,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) coroborat cu art. 19 şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:Articolul 1
  (1) Se declasează din Lista monumentelor istorice anexa C2, parte a monumentului istoric clasat sub denumirea „Casă“, situat în str. Buzeşti nr. 44, sectorul 1, Bucureşti, având codul LMI B-II-m-B-18262. (2) Se menţine regimul de monument istoric pentru imobilul clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea „Casă“, situat în str. Buzeşti nr. 44, sectorul 1, Bucureşti, având codul LMI B-II-m-B-18262, cu excepţia anexei C2.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Alexandru Pugna,
  secretar de stat
  Bucureşti, 12 noiembrie 2018.
  Nr. 2.857.-----