Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.540/14/2018privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 951/780/2018
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE Nr. 1.540 din 19 decembrie 2018
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Nr. 14 din 4 ianuarie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 10-01-2019

  În temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de Avizul Consiliului Concurenţei nr. 16.690 din 12 decembrie 2018 referitor la proiectul de ordin privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“ din cadrul Programului operaţional competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 951/780/2018, având în vedere Referatul Organismului intermediar pentru societatea informaţională nr. 11.989 din 28 noiembrie 2018,în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, şi al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul fondurilor europene şi ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emit prezentul ordin.
  Articolul ISchema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, din Programul operaţional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 951/780/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 15 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:1. La capitolul VII, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11Beneficiari ai măsurilor de ajutor de minimis sunt următoarele categorii: întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC, sau întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, sau consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC. Întreprinderile care aplică individual sau grupate în consorţii trebuie să se încadreze în categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul consorţiilor de întreprinderi, ajutorul prevăzut în prezenta schemă de ajutor de minimis se acordă atât liderului de consorţiu, cât şi partenerilor.2. La capitolul IX, alineatul (2) al articolului 15 se abrogă. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
  Alexandru Petrescu
  -----