Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 6.536 din 20 decembrie 2018privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY - CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 10-01-2019

  Având în vedere Procesul-verbal nr. 1 din 26.11.2018 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (4) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY - CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:a) elementele de identificare a organismului;b) perioada de valabilitate a notificării;c) familia de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţia tehnică armonizată pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR - şi evaluat.Articolul 3
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Adriana-Mihaela Udroiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 6.536.ANEXĂDenumirea organismului:Societatea Comercială QUALITY - CERT - S.R.L. NB 1870Adresa:Şos. Panduri nr. 94, sectorul 5, Bucureşti, tel.: +40 0317.100.753, fax: +40 021.411.71.51, e-mail: quality_cert@yahoo.com, office@qualitycert.roCompetenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN ISO/CEI 17065:2013.Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).Domeniile de competenţă:
  Nr. deciziei CE
  Familia de produse şi utilizarea preconizatăSistemul de evaluare şi verificareSpecificaţia tehnică armonizatăFuncţia organismului
  97/740/CEProduse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3) Mortare industriale de zidărie, cu performanţe indicate (utilizare preconizată în ziduri, coloane şi pereţi interiori)Sistem 2+EN 998-2: 2016CPF
  NOTĂ:CPF = funcţia specifică de certificare a controlului producţiei în fabrică.
  -----