Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.899 din 27 decembrie 2018pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 10-01-2019

  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul IAnexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 5 iulie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Partea introductivă a tabelului se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „Cod clasificaţie/Cont disponibilDenumire indicatori/contDenumire impozit/taxă“
  2. La categoria „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate“, după poziţia 21.05.23 se introduce o nouă poziţie, poziţia 21.05.24, cu următorul cuprins:
  Cod clasificaţie/Cont disponibilDenumire indicatori/contDenumire impozit/taxă
  „21.05.24RegularizăriRegularizări privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi“
  3.
  După categoria „Amenzi, penalităţi şi confiscări“ se introduc două noi categorii, categoria „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“ cu poziţia 33.01.25.01 şi categoria „Obligaţiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice“ cu poziţia 55.04, având următorul cuprins:
  Cod clasificaţie/Cont disponibilDenumire indicatori/contDenumire impozit/taxă
  „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţiVenituri din prestări de servicii şi alte activităţi
  33.01.25.01Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoane rezidente Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoane rezidente
  Obligaţiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fiziceObligaţiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice
  55.04Sume reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuireSume reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire“
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 3.899.-----