Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.046 din 28 decembrie 2018privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 10 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 10-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 19, alineatul (1^1) se abrogă.
  2. În anexa nr. 2, la articolul 6^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare continuă şi în cazul în care bugetul anual alocat schemei nu a fost aprobat prin legea anuală a bugetului de stat. În cazul în care cererile de acord pentru finanţare înregistrate îndeplinesc cumulativ condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Finanţelor Publice emite proiectul acordului pentru finanţare.3. În anexa nr. 2, la articolul 6^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Proiectele de acord pentru finanţare prevăzute la alin. (1) şi (1^1) se aprobă în ordinea în care au fost emise, după aprobarea sau suplimentarea bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 1.046.-----