Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (15.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 28 decembrie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 9 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 09-01-2019În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumite în continuare norme.
  Articolul 2(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei nerespectarea de către unităţile afiliate a obligaţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) şi d) din norme.(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei nerespectarea de către unităţile afiliate a obligaţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a) şi c) din norme.(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către personalul cu atribuţii de control, împuternicit în acest sens, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Turismului, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, după caz. Articolul 3Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4Până la data de 1 ianuarie 2021, prevederile prezentei hotărâri nu se aplică voucherelor de vacanţă. Articolul 5(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 22 ianuarie 2015;b) Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 6 octombrie 2006.
  (2) La data de 1 ianuarie 2021 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Valer-Daniel Breaz
  Bucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 1.045.
  ANEXĂ Deschideți NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare