Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 2019privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 12-01-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 29 iunie 2018, cu următoarele completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:– Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 12(1) Rezidenţii efectuează pregătirea de specialitate în unităţi sanitare acreditate, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale. (2) Unităţile de pregătire se nominalizează de Ministerul Sănătăţii, în baza propunerilor instituţiilor de învăţământ superior publice acreditate care au facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie şi în funcţie de capacităţile de pregătire ale acestora.
  2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:3. În tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma «universităţile de medicină şi farmacie» se înlocuieşte cu sintagma «instituţiile de învăţământ superior publice acreditate care au facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie» şi sintagma «Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti» se înlocuieşte cu sintagma «Ministerul Sănătăţii».
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 8 ianuarie 2019.Nr. 12.-----