Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 98 din 19 decembrie 2018privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
EMITENT
 • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 09-01-2019

  În temeiul:– art. 1,art. 5 alin. (2), (3),alin. (4) lit. c) şi d), alin. (5), alin. (6) lit. a) şi art. 13^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (3),(4) şi (5), art. 13 alin. (3) lit. j), art. 15 alin. (1), (2) şi (5), art. 30 alin. (1) lit. b) şi art. 36 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;– 
  art. 4 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,
  Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în data de 19 decembrie 2018, adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Compartimentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 98.ANEXĂ Deschideți NORMEde pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar