Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.305/C din 17 decembrie 2018privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcţionar public cu statut special din Ministerul Justiţiei
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 09-01-2019

  Având în vedere Legea nr. 149/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi Nota de informare nr. 52.979/2018 privind conferirea Semnului onorific „În Serviciul Patriei“ unui funcţionar public cu statut special din Ministerul Justiţiei, care a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract, aprobată de ministrul justiţiei,în temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, ale art. 1,art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari, cu modificările ulterioare,ţinând seama de Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.980/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia,în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul justiţiei emite următorul ordin:Articolul 1
  Se conferă, începând cu data constatării, respectiv 13 decembrie 2018, Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, funcţionarului public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, prevăzut în anexa*) la prezentul ordin. *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.
  Articolul 2Ministerul Justiţiei va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 4Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
  Ministrul justiţiei,
  Tudorel Toader
  Bucureşti, 17 decembrie 2018.Nr. 5.305/C.----