Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.567 din 20 decembrie 2018privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 9 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 09-01-2019

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. SP 15.568 din 19 decembrie 2018,având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 laOrdinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 5 decembrie 2008, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 1.567.
  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.842/2008)MONOGRAFIAprivind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii,a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţiiI. La nivelul Ministerului Sănătăţii:1. Înregistrarea facturii de medicamente, materiale sanitare şi reactivi de la furnizor din donaţii:302 09 00 = 401 01 00302 09 00 = 779 00 002. Plata furnizorului de medicamente, materiale sanitare şi reactivi:401 01 00 = 770 00 003. Înregistrarea transferului de medicamente, materiale sanitare şi reactivi din Rezerva Ministerului Sănătăţii către direcţiile de sănătate publică şi unităţile direct subordonate Ministerului Sănătăţii pe baza avizelor de însoţire a mărfii şi a proceselor-verbale de recepţie:658 00 00 = 302 09 00
  II. La nivelul direcţiilor de sănătate publică (DSP) sau al unităţilor direct subordonate Ministerului Sănătăţii, după caz:1. Înregistrarea medicamentelor, materialelor sanitare şi reactivilor primiţi de la Ministerul Sănătăţii în baza avizelor de însoţire a mărfii şi a proceselor-verbale de recepţie:302 09 00 = 779 00 002. Înregistrarea transferului de medicamente şi materiale sanitare din Rezerva Ministerului Sănătăţii între direcţiile de sănătate publică pe baza proceselor-verbale de predare-preluare:302 09 00 = 779 00 00 DSP care a transferat stocuri an curent - stornare pentru cele primite în anul curent302 09 00 = 779 00 00 DSP care primeşte în anul curent117 00 00 = 302 09 00 DSP care transferă stocuri anii precedenţi302 09 00 = 117 00 00 DSP care primeşte stocuri anii precedenţi3. Înregistrarea consumului pe baza documentelor justificative:602 09 00 = 302 09 00
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.842/2008)DSP .................Unitatea sanitară (direct subordonată Ministerului Sănătăţii)Situaţia consumurilor de medicamente, materiale sanitare şi reactivi primiţi prin transfer cu titlu gratuit
  Nr. crt.Denumire produsFurnizorSursa finanţarePreţStoc iniţialIntrăriIeşiriStoc final
  CantitateValoareCantitateValoareCantitateValoareCantitateValoare
             
    
  -----