Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.673 din 10 decembrie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 9 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 09-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Alunu - sectoarele cadastrale nr. 51, 66, 67, 68, 69, 70 şi 77;
  b) unitatea administrativ-teritorială Băbeni - sectorul cadastral nr. 41;c) unitatea administrativ-teritorială Berbeşti - sectoarele cadastrale nr. 31, 32, 33, 34, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59 şi 67;d) unitatea administrativ-teritorială Dănicei - sectoarele cadastrale nr. 88, 92 şi 94;e) unitatea administrativ-teritorială Ghioroiu - sectoarele cadastrale nr. 25, 32, 43, 44, 53 şi 59;f) unitatea administrativ-teritorială Ioneşti - sectoarele cadastrale nr. 88, 93 şi 94;g) unitatea administrativ-teritorială Lăpuşata - sectoarele cadastrale nr. 34 şi 40;
  h) unitatea administrativ-teritorială Măldăreşti - sectorul cadastral nr. 7;i) unitatea administrativ-teritorială Milcoiu - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 24 şi 27;j) unitatea administrativ-teritorială Nicolae Bălcescu - sectoarele cadastrale nr. 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 44 şi 51; k) unitatea administrativ-teritorială Oteşani - sectorul cadastral nr. 13;l) unitatea administrativ-teritorială Popeşti - sectoarele cadastrale nr. 8 şi 13;m) unitatea administrativ-teritorială Scundu - sectoarele cadastrale nr. 20 şi 21;n) unitatea administrativ-teritorială Vaideeni - sectoarele cadastrale nr. 30, 31, 32, 33, 34 şi 35;
  o) unitatea administrativ-teritorială Voiceşti - sectoarele cadastrale nr. 3, 10, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30 şi 34.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-15 la prezentul ordin.Articolul 3Anexele nr. 1-15*) fac parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexele nr. 1-15 sunt reproduse în facsimil.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 10 decembrie 2018.Nr. 1.673.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  Anexa nr. 6
  Anexa nr. 7
  Anexa nr. 8
  Anexa nr. 9
  Anexa nr. 10
  Anexa nr. 11
  Anexa nr. 12
  Anexa nr. 13
  Anexa nr. 14
  Anexa nr. 15
  -----