Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 1.311 din 28 decembrie 2018pentru promulgarea Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 9 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 09-01-2019

    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:ARTICOL UNICSe promulgă Legea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    Bucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 1.311.-----