Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 28 decembrie 2018privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dunărea" al Judeţului Brăila a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 8 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 08-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea“ al Judeţului Brăila şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tichileşti nr. 38/2015, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tichileşti nr. 32/2018, în vederea amenajării unui sediu pentru Detaşamentul 2 de Pompieri Brăila.
  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 1.037.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREa imobilului, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea“ al Judeţului Brăila şi care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiBaza legalăDescrierea tehnicăPersoana juridică căreia i se dă în administrare imobilulValoarea de inventar - lei -
  Se va atribui8.19.01Se va atribui de către MAI.Comuna Tichileşti, judeţul BrăilaHotărârea Consiliului Local Tichileşti nr. 38/2015Teren arabil extravilan, tarlaua 57, parcelele 160/3 şi 161/2 S = 7.253 mp CF nr. 72622M.A.I. - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea“ al Judeţului Brăila CUI - 420553049.538
  -----