Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 7 din 9 noiembrie 2018pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 8 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 08-01-2019

  În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor art. 33 lit. c) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 45 şi 52 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ş t e:Articolul 1(1)
  Se aprobă Normele privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Sistemul de credite specific profesiei de psiholog, care conţine şi valoarea creditelor privind formarea profesională continuă, se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, la propunerea comisiilor aplicative sau a Comisiei de formare profesională continuă interdisciplinară, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.
  Articolul 2(1) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, aceasta reprezintă cadrul normativ unic privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică.(2) Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.Articolul 3
  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu
  Bucureşti, 9 noiembrie 2018.Nr. 7.ANEXĂ Deschideți NORMEprivind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică