Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 6 din 9 noiembrie 2018pentru aprobarea Normelor privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 8 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 08-01-2019

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, şi ale art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:Articolul 1Se aprobă Normele privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2(1) De la data intrării în vigoare a normelor prevăzute la art. 1, acestea reprezintă procedura unică de acces în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, denumit în continuare psiholog, în condiţiile legii.(2) Colegiul Psihologilor din România realizează toate procedurile necesare organizării accesului în profesia de psiholog.Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu
  Bucureşti, 9 noiembrie 2018.Nr. 6.ANEXĂ Deschideți NORMEprivind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică