Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.044 din 28 decembrie 2018privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 8 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 08-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.
  Articolul 2(1) Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Consiliul local, se obligă să menţină destinaţia actuală a imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.(2) Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Consiliul local, se obligă să întreţină, să modernizeze şi să menţină imobilul transmis la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi Sportului.(3) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, modul de folosire a imobilului transmis, în conformitate cu destinaţia acestuia.(4) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilul transmis potrivit art. 1 nu este folosit în conformitate cu destinaţia acestuia, imobilul respectiv revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, în condiţiile legii.Articolul 3
  (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut în anexă se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) La transmiterea imobilului se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestuia.(3) Preluarea imobilului se face cu respectarea situaţiei juridice existente la data transmiterii dreptului de proprietate.(4) În termen de 60 de zile de la preluarea imobilului se va proceda, prin grija noului proprietar, la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Sfântu Gheorghe.
  Articolul 4Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Constantin-Bogdan Matei
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 1.044.ANEXĂ DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil aflat în domeniul public la statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe, care se transmite în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe
  Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea bunului imobilAdresa bunului imobilPersoana juridică de la care se transmite bunul imobilPersoana juridică la care se transmite bunul imobilCaracteristicile tehnice ale bunului imobil Valoarea de inventar (lei)
  380388.26.02Sediu administrativ şi complex sportivMunicipiul Sfântu Gheorghe, Str. Stadionului nr. 12, judeţul CovasnaDomeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe (CUI 4404745)Domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe (CUI 4404605)Imobil compus din: Teren suprafaţă totală măsurată de 49.246 mp; C1 - stadion cu: teren de fotbal, pistă atletism şi tribune, cu suprafaţă construită la sol 22.406 mp, suprafaţă construită desfăşurată 22.406 mp; C2 - vestiar stadion, cu suprafaţă construită la sol 58 mp, suprafaţă construită desfăşurată 58 mp;
  C3 - sala sporturilor cu suprafaţă construită la sol 2.407 mp, suprafaţă desfăşurată 2.407 mp, formată din: sală de sport, birouri, vestiare, sală forţă, saună; C4 - hotel cu cantină şi vestiare, suprafaţă construită la sol 331 mp, suprafaţă desfăşurată 993 mp; C5 - casă bilete, cu suprafaţă construită la sol 34 mp, suprafaţă construită desfăşurată 34 mp; C6 - casă bilete, cu suprafaţă construită la sol 4 mp, suprafaţă construită desfăşurată 4 mp; C7 - casă bilete, cu suprafaţă construită la sol 4 mp, suprafaţă construită desfăşurată 4 mp; C8 - teren sintetic cu suprafaţa de 810 mp, suprafaţă construită desfăşurată 810 mp; C9 – beci, cu suprafaţă construită la sol 57 mp, suprafaţă construită desfăşurată 57 mp; conform CF nr. 27204
  14.190.230
  -----