Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 2 din 4 ianuarie 2019privind modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 8 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 11-01-2019

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul IArticolul 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 26 aprilie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Se aprobă plata contribuţiei anuale de participare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în calitate de membru cu drepturi depline, la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, în limita echivalentului în lei al sumei de 6.000 euro/an.
  2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Cotizaţia prevăzută la alin. (2) poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării generale a EuroPris, caz în care plata contribuţiei anuale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în limita echivalentului în lei al sumei stabilite.
  Articolul IILa anexa nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, subcapitolul „Administraţia Naţională a Penitenciarelor“ se modifică şi va avea următorul cuprins:Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  1.Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPriseuro6.000
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ŞERBAN-CONSTANTIN VALECA
  Bucureşti, 4 ianuarie 2019.Nr. 2.-----