Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 47 din 7 ianuarie 2019pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 7 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 07-01-2019

    În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 9 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea prim-ministrului,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:ARTICOL UNICSe desemnează doamna Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, ca ministru al transporturilor, interimar.

    PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
    KLAUS-WERNER IOHANNIS
    Bucureşti, 7 ianuarie 2019.Nr. 47.-----