Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.898 din 27 decembrie 2018pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 07-01-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul INormele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  Capitolul I „Dispoziţii generale“:– La punctul 1.3. „Moneda şi cursul de înregistrare“, paragraful al treilea se modifică şi va avea următorul cuprins:La data întocmirii situaţiilor financiare, creanţele şi datoriile în valută, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul lunii, se reevaluează la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a perioadei de raportare, afişat pe site-ul Băncii Naţionale a României.
  2. Capitolul III „Prevederi referitoare la elementele de bilanţ“:– La punctul 3 subpunctul 3.1.8 „Conturi de regularizare şi asimilate“, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează provizoriu în contul 473 «Decontări din operaţii în curs de clarificare». Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către instituţia publică în termen de trei luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv, prevăzute în normele metodologice specifice. Peste termenul de trei luni pot fi reţinute sume în contul 473 «Decontări din operaţii în curs de clarificare» numai pe baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite.3. Capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituţiile publice“:3.1. La clasa 2 „Conturi de active fixe“, grupa 28 „Amortizări privind activele fixe“, se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2800800 „Amortizarea altor active fixe necorporale“ şi se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III, astfel:– 2800801 „Amortizarea programelor informatice“;
  – 2800809 „Amortizarea altor active fixe necorporale“.
  3.2. La clasa 2 „Conturi de active fixe“, grupa 29 „Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe“, se elimină contul contabil sintetic de gradul III 2900800 „Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale“ şi se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:– 2900801 „Ajustări pentru deprecierea programelor informatice“;– 2900809 „Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale“.3.3. La clasa 6 „Conturi de cheltuieli“, grupa „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi“, se elimină contul contabil sintetic de gradul II 62902 „Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - reparaţii capitale“ şi contul contabil sintetic de gradul III 6290200 „Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale - reparaţii capitale“.3.4. La clasa 8 „Conturi speciale“, la grupa 89:a) se elimină conturile sintetice de gradul III 8910000 „Bilanţ de deschidere“ şi 8920000 „Bilanţ de închidere“;
  b) se introduc următoarele conturi sintetice de gradul I, II şi III, după cum urmează:– 891 „Bilanţ de deschidere“;– 89101 „Bilanţ de deschidere (pentru solduri)“;– 8910100 „Bilanţ de deschidere (pentru solduri)“;– 89102 „Bilanţ de deschidere (pentru total sume)“;– 8910200 „Bilanţ de deschidere (pentru total sume)“;– 892 „Bilanţ de închidere“;
  – 89201 „Bilanţ de închidere (pentru solduri)“;– 8920100 „Bilanţ de închidere (pentru solduri)“;– 89202 „Bilanţ de închidere (pentru total sume)“;– 8920200 „Bilanţ de închidere (pentru total sume)“.
  4. Capitolul VII „Instrucţiunile de utilizare a conturilor“:4.1.
  La clasa 8 „Conturi speciale“, grupa 80 „Conturi în afara bilanţului“, se modifică preambulul de la instructarea contului 8062 „Credite deschise pentru cheltuieli proprii“ şi va avea următorul cuprins: Cu ajutorul acestui cont ordonatorii de credite ţin evidenţa creditelor bugetare deschise de la buget
  4.2. La clasa 8 „Conturi speciale“, grupa 89:a) se elimină instructarea contului sintetic de gradul I 891 „Bilanţ de deschidere“;b) se introduce şi se instructează contul sintetic de gradul III 8910100 „Bilanţ de deschidere“, astfel:Contul 8910100 «Bilanţ de deschidere (pentru solduri)»Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor, inclusiv în situaţia în care se preia bugetul rămas de executat, iar preluarea se efectuează pe baza soldurilor de bilanţ. În debitul contului se înregistrează soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora).Contul nu se redeschide în anul următor.Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare.“;c) se introduce şi se instructează contul sintetic de gradul III 8910200 „Bilanţ de deschidere (pentru total sume)“, astfel:Contul 8910200 «Bilanţ de deschidere (pentru total sume)»Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor preluate de la instituţii publice reorganizate în cursul anului, în situaţia în care se preiau bugetul şi execuţia bugetară existente la data reorganizării, iar preluarea se efectuează pe total sume din balanţa de verificare. În debitul contului se înregistrează total sume cumulate creditoare, iar în credit, total sume cumulate debitoare.Contul nu se redeschide în anul următor.Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare.“;
  d) se elimină instructarea contului sintetic de gradul I 892 „Bilanţ de închidere“;e) se introduce şi se instructează contul sintetic de gradul III 8920100 „Bilanţ de închidere“, astfel:Contul 8920100 «Bilanţ de închidere (pentru solduri)»Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor, inclusiv în situaţia în care se predă bugetul rămas de executat, iar predarea se efectuează pe baza soldurilor de bilanţ. În debitul contului se înregistrează soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora).Contul nu se redeschide în anul următor.Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare.“;f) se introduce şi se instructează contul sintetic de gradul III 8920200 „Bilanţ de închidere (pentru total sume)“, după cum urmează:Contul 8920200 «Bilanţ de închidere (pentru total sume)»Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor predate, la instituţiile publice reorganizate în cursul anului, în situaţia în care se predau bugetul şi execuţia bugetară existente la data reorganizării, iar predarea se efectuează pe total sume din balanţa de verificare. În debitul contului se înregistrează în roşu total sume cumulate creditoare. În creditul contului se înregistrează în roşu total sume cumulate debitoare.Contul nu se redeschide în anul următor.Contul se dezvoltă în analitice pe sectoare şi surse de finanţare.
  5. „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice“, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 şi 831 bis din 24 decembrie 2013, la capitolul XX „Anexe“, se completează astfel:5.1. Contul contabil sintetic de gradul III 2800801 „Amortizarea programelor informatice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.5.2. Contul contabil sintetic de gradul III 2800809 „Amortizarea altor active fixe necorporale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.5.3. Contul contabil sintetic de gradul III 2900801 „Ajustări pentru deprecierea programelor informatice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.5.4. Contul contabil sintetic de gradul III 2900809 „Ajustări pentru deprecierea altor active fixe necorporale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector şi sursă de finanţare.5.5. Contul special sintetic de gradul III 8910100 „Bilanţ de deschidere (pentru solduri)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare şi surse de finanţare.5.6. Contul special sintetic de gradul III 8910200 „Bilanţ de deschidere (pentru total sume)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare şi surse de finanţare.5.7. Contul special sintetic de gradul III 8920100 „Bilanţ de închidere (pentru solduri)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare şi surse de finanţare.5.8. Contul special sintetic de gradul III 8920200 „Bilanţ de închidere (pentru total sume)“ se dezvoltă în analitice pe coduri sectoare şi surse de finanţare.
  Articolul IIÎn întreg cuprinsul normelor metodologice prevăzute la art. I se modifică şi se completează simbolurile şi denumirile conturilor, precum şi detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II şi III, potrivit prevederilor art. I pct. 3.Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 3.898.
  -----