Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 32 din 19 decembrie 2018privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 19.965/2017 pentru explorarea resurselor de granit pentru construcţie în perimetrul Vâja, judeţul Gorj, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială DELTA ŞAGUL - S.R.L., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 07-01-2019

  Având în vedere:– art. 34 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 301.398 din 7.12.2018 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării; – 
  art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.Articolul 1Concesiunea minieră de explorare a granitului pentru construcţie în perimetrul Vâja, judeţul Gorj, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 19.965/2017, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 102/2017 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 15 mai 2017, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială DELTA ŞAGUL - S.R.L., în calitate de concesionar, cu sediul în comuna Şagu, satul Şagu nr. 933, judeţul Arad, cod unic de înregistrare 13828898, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J02/216/2001, încetează la data publicării prezentei decizii.Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  Bucureşti, 19 decembrie 2018.Nr. 32.-----