Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 20 decembrie 2018privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier şi a terenului aferent, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 07-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. MFP 10929 înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1.
  (2) Se aprobă modificarea denumirii bunului imobil cu nr. MFP 10929 din „Drum auto forestier Pietroasa 8 km“ în „Drum auto forestier Pietroasa“.
  Articolul 2Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a drumului forestier, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava, în vederea dezvoltării şi modernizării infrastructurii forestiere, în condiţiile legii.Articolul 3(1) Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a terenului aferent drumului forestier prevăzut la art. 2, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava, în condiţiile legii.(2) Pentru terenul aferent drumului forestier menţionat la alin. (1), Consiliul Local al Comunei Voitinel, judeţul Suceava, asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei acestuia, cu excepţia terenurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Bunurile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local.
  Articolul 4Predarea-preluarea drumului forestier prevăzut la art. 2 şi a terenului aferent acestuia prevăzut la art. 3 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.Articolul 5În cazul în care Ministerul Apelor şi Pădurilor constată că nu se respectă destinaţia imobilelor prevăzute la art. 2 şi 3, acestea revin în condiţiile legii în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.Articolul 6
  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  p. Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 1.016.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva pentru care se modifică descrierea tehnică

  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea bunului care face obiectul actului normativCaracteristicile tehnice conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011Persoana juridică la care drumul forestier se află în administrare
  012345
  1.109298.04.04.Drum auto forestier PietroasaLungimea 5,545 km Extrase CF nr. 31.682/2018, nr. 61.687/2018 şi nr. 31.688/2018Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa drumului forestier care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava
  Nr. crt.Denumirea drumului forestierPersoana juridică de la care se transmite drumul forestierPersoana juridică la care se transmite drumul forestierNumăr de inventar la Regia Naţională a Pădurilor - RomsilvaNumăr de inventar la Ministerul Finanţelor PubliceCod de clasificaţieIndicativul drumului forestier în amenajamentLungimea (km)Valoare de inventar la Regia Naţională a Pădurilor - RomsilvaValoare de inventar la Ministerul Finanţelor PubliceAnul dobândirii bunului şi situaţia juridică
  - lei --lei -
  01234567891011
  1.Drum auto forestier PietroasaStatul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120Comuna Voitinel, judeţul Suceava CUI 16366807102049 parţial10929 parţial08.04.02FE007, UP I, u.a. 98D parţial, O.S. Marginea3,649.89549.895Transferat în anul 1994 de la SEPPL Rădăuţi, în baza: - Adresei secretarului general al Guvernului nr. 354/1994; - Ordinului comun al ministrului industriilor nr. 1.501/10.01.1994 şi al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 25/13.01.1994; - Ordinului Regiei Autonome a Pădurilor - Romsilva - R.A. Bucureşti nr. 5.086/18.01.1994 Extrase CF nr. 31.682/2018, nr. 61.687/2018 şi nr. 31.688/2018
  Anexa nr. 3DATELE DE IDENTIFICAREa terenului aferent drumului forestier care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava

  Nr. crt.Amplasamentul terenuluiCodul de clasificaţiePersoana juridică de la care se transmite bunul imobilPersoana juridică la care se transmite bunul imobilLocalizarea terenului în cadastrul forestierSuprafaţa - ha -Număr de carte funciarăNumăr de inventar Ministerul Finanţelor Publice Anul dobândirii bunului şi situaţia juridică
  0123456789
  1.Comuna Voitinel, Judeţul Suceava 08.04.02.Statul român, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva CUI 1590120Comuna Voitinel, judeţul Suceava CUI 16366807FE007, UP I, u.a. 98D parţial, O.S. Marginea2,1631682/2018 31687/2018 31688/20181364 parţialTransferat în anul 1994 de la SEPPL Rădăuţi, în baza: - Adresei secretarului general al Guvernului nr. 354/1994;- Ordinului comun al ministrului industriilor nr. 1.501/10.01.1994 şi al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 25/13.01.1994; - Ordinului Regiei Autonome a Pădurilor - Romsilva - R.A. Bucureşti nr. 5.086/18.01.1994
  -----