Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 28 decembrie 2018privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 07-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.P. 108.016, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului menţionat la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău.Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 4Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Afacerilor Interne îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi vor opera modificările intervenite potrivit prezentei hotărâri, în anexa nr. 9, respectiv în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 1.043.Anexa nr. 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrareaMinisterului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi,
  pentru care se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar

  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaAdresaDescrierea tehnicăPersoana juridică ce administrează imobilul (CUI)Valoarea de inventar actualizată - lei -
  108.0168.29.06Sediu Trezorerie NehoiuOraşul Nehoiu, str. Alba Iulia nr. 7, judeţul BuzăuTeren = 523 mp Construcţii
  C1 = 190 mp C2 = 70 mp CF nr. 22150
  Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi CUI 3127190352.024
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmitedin administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regionalăa Finanţelor Publice Galaţi în administrareaMinisterului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareAdresă
  imobil
  Persoana juridică de la care se transmite imobilul (CUI)Persoana juridică la care se transmite imobilul (CUI)Descrierea tehnicăValoarea de inventar - lei -Cod de clasificare după transferDenumire imobil după transfer
  108.0168.29.06Judeţul BuzăuMinisterul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi CUI 3127190Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului BuzăuCUI 4299615
  Teren = 523 mpConstrucţii C1 = 190 mp C2 = 70 mp CF nr. 22150352.0248.19.0110-126
  ----