Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.042 din 28 decembrie 2018privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Grigore Sturza" al Judeţului Iaşi din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 07-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza“ al Judeţului Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza“ al Judeţului Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 1.042.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrareaMinisterului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza“ al judeţului Iaşi,a cărui valoare de inventar se actualizează
  Nr. M.F.P.Codul de clasificaţieDenumirea
  AdresaPersoana juridică care administrează imobilul (CIF)Valoarea de inventar actualizată - lei -
  39.5398.19.0148-89Judeţul IaşiMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza“ al Judeţului Iaşi CUI 47016301.391.828,98
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza“al Judeţului Iaşi, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

  Nr. M.F.P.Codul de clasificaţieDenumirea imobiluluiAdresa imobiluluiPersoana juridică care administrează imobilul (CUI)Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statuluiValoarea bunurilor care trec în domeniul privat al statului - lei -
  39.539 (parţial)8.19.0148-89Judeţul IaşiMinisterul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturza“ al Judeţului Iaşi CUI 4701630
  Pavilion 48-89-06 „Copertină auto“ S_c = 120 mp, C.F. 130563-C163.944,11
  ----