Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.041 din 28 decembrie 2018pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 07-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 28 decembrie 2018.Nr. 1.041.ANEXĂ DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţidin subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

  Nr. de inventar M.F.P. şi codul de clasificareDenumirea şi adresaCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de inventar actualizată - lei -Situaţia juridicăTipul bunului
  Baza legală a majorării valorii de inventarÎn administrare/concesiune
  112.303 8.29.13Corp B - bloc Cristal,
  str. Alexandru Ioan Cuza nr. 47, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi
  - subsol, parter, mezanin şi trei etaje; - suprafaţa construită: 1.073,92 mp; - suprafaţă teren: 1.528 mp CF: 105511 Total valoare: 2.493.077,54 lei, din care: - 1.581.236,63 lei, valoarea construcţiei; - 911.840,91 lei, valoarea terenuluiRaport de reevaluare nr. 9.766/2018În administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne CUI: 3127450 Hotărârea Guvernului nr. 706/1994Imobil
  ----