Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (31.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.018 din 20 decembrie 2018privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 7 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 07-01-2019

  În considerarea art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 191 din 11.11.2015 privind solicitarea trecerii unui imobil teren din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş şi administrarea Aeroportului Internaţional Baia Mare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, constând în teren, aflat în administrarea Aeroclubului României, prevăzut în anexa nr. 1, identificat cu nr. MFP 35464.Articolul 2(1) Se aprobă divizarea bunului imobil în vederea schimbării codificării pentru fiecare dintre cele 5 parcele dezmembrate inventariate cu nr. MFP 35464, pentru a reflecta situaţia reală de fapt şi a asigura corespondenţa între situaţia din teren şi situaţia din inventar.(2) Se aprobă modificarea codului de clasificare şi actualizarea valorilor de inventar ale imobilului constând în teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 35464, potrivit datelor de identificare şi valorilor de inventar prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3(1) Se aprobă trecerea unor părţi din imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral la Aeroportul Internaţional Baia Mare.
  (2) Imobilele prevăzute la alin. (1) se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public judeţean.(3) Imobilele transmise potrivit alin. (1) nu pot fi trecute din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului.
  Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 5În cazul în care obiectivul prevăzut la art. 3 nu este realizat în termen de un an de la data semnării protocolului de predare-preluare, imobilele menţionate la art. 3 şi prevăzute în anexa nr. 3 revin de drept în proprietatea publică a statului şi în administrarea Aeroclubului României, instituţie publică care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Articolul 6Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 1.018.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale bunului din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României,instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor,la care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar
  Nr. MFPCod clasificaţieDenumireDescriere tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândiriiValoare de inventar
  (lei)
  Situaţie juridicăTip bun
  Baza legalăÎn administrare/ concesiune
  1234567891011
  354648.20.01Teren pistă zbor + incintă A/T Baia MareS = 303.827 mp
  Persoane particulare, Aeroportul Baia MareŢara: România, judeţ: Maramureş, localitatea Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5197619.315.923Încheierea din 6.12.1976 a Notariatului de Stat Judeţean Maramureş Baia Mare din Dosarul CF nr. 2079/1976; înscris în CF nr. 51970/ nr. cadastral 51970; CF nr. 54723/ nr. cadastral 54723; CF nr. 54724/ nr. cadastral 57724; CF nr. 54725/ nr. cadastral 54725; CF nr. 54726/ nr. cadastral 54726În administrareImobil
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României,aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, rezultate din divizarea bunului cu nr. MFP 35464,la care se modifică codul de clasificaţie, descrierea tehnică şi se actualizează valoarea de inventar
  Nr. crt.Nr. MFPCod clasificaţie vechi
  Cod clasificaţie nouDenumireAdresaElemente-cadru de descriere tehnicăValoare de inventar (lei)
  01234567
  1354648.20.018.20.09Teren aferent hangarelorŢara: România, judeţ: Maramureş, localitatea Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5Steren = 14.122 mp compus din: 1.944 mp - înscris în cartea funciară nr. 54723; 6.606 mp - înscris în cartea funciară nr. 54724; 5.572 mp - înscris în cartea funciară nr. 54725897.811,80
  2Se va atribui nr. MFP nou.8.20.018.20.07Pistă înierbată cu teren aferentŢara: România, judeţ: Maramureş, localitatea Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 6Steren = 289.705 mp compus din: 264.891 mp - înscris în cartea funciară nr. 54726; 24.814 mp - înscris în cartea funciară nr. 5197018.418.111,20
  Anexa nr. 3DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului Românieiîn domeniul public al judeţului Maramureş, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetralăşi modernizarea drumului perimetral la Aeroportul Internaţional Baia Mare
  Nr. crt.
  Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilul/Cod unic de înregistrare fiscalăPersoana juridică la care se transmite imobilul/Cod unic de înregistrare fiscalăCaracteristici tehnice imobilCod de clasificareValoare de inventar (RON)Nr. MFP
  01234567
  1Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5, judeţul MaramureşStatul român, Aeroclubul României CUI 4266944Judeţul Maramureş, CUI 3627315, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetral
  Teren intravilan în suprafaţă de 6.606 m^2 Număr cadastral: 54724 CF: 54724 Vecinătăţi: - N - Str. 66; - E - S.C. TRANSBOTA - S.R.L.; - S - Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană; - V - R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare.8.20.09419.97935464 parţial
  2Tăuţii-Măgherăuş, Str. 66 nr. 5, judeţul MaramureşStatul român, Aeroclubul României CUI 4266944Judeţul Maramureş, CUI 3627315, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală şi modernizarea drumului perimetralTeren intravilan în suprafaţă de 5.572 m^2 Număr cadastral: 54725 CF: 54725 Vecinătăţi: - N - S.C. TRANSBOTA - S.R.L. şi Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană;
  - E - proprietăţi private (8 persoane fizice) - S - R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare; - V - Aeroclubul Teritorial Baia Mare - Alexandru Papană.
  8.20.09354.24235464 parţial
  ----