Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (31.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.012 din 20 decembrie 2018privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Ialomiţa, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila şi Bistriţa-Năsăud, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 4 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 04-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1*), la care se modifică valorile de inventar ca urmare a reevaluării acestora, în condiţiile legii.*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel-Beniamin Leş
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 1.012.Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile
  aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea imobilului din domeniul public al statuluiAdresa poştală a bunului imobilElementele-cadru de descriere tehnică ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nr. CF/nr. cadastralPersoana juridică - administrator al imobilului/C.U.I.
  0123456
  1.103884 - parţial
  8.19.01Imobil 1114 parţialComuna Deveselu, judeţul Olt1. Construcţii: Pavilionul V 3: - suprafaţa construită = 464,00 mp; Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229

  0123456
  - valoarea contabilă = 482.289,94 lei; Pavilionul X: - suprafaţa construită = 34,00 mp; - valoarea contabilă = 2.493,29 lei
  Total valoare contabilă: imobil 1114 - parţial = 484.783,23 lei CF nr. 50108 Deveselu, nr. cadastral 50108
  2.107145 - parţial8.19.01Imobil 1852 parţialComuna Corbu, judeţul Constanţa2. Construcţii: Pavilionul H 1: - suprafaţa construită = 30,00 mp; - valoarea contabilă = 4.184,00 lei; Pavilionul H 2: - suprafaţa construită = 245,65 mp; - valoarea contabilă = 20.962,00 lei; Pavilionul M: - suprafaţa construită = 6,21 mp; - valoarea contabilă = 4.596,00 lei; Drumuri şi alei interioare asfaltate: - suprafaţa construită = 100,00 mp; - valoarea contabilă = 12.111,00 lei
  Total valoare contabilă: imobil 1852 - parţial = 41.853,00 lei CF nr. 109958 Corbu, nr. cadastral 109958
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  3.107095 - parţial8.19.01Imobil 1733 parţialComuna Limanu - 2 Mai, judeţul Constanţa3. Construcţii: Drum macadam: - suprafaţa construită = 1.200,00 mp; - valoarea contabilă = 9.100,00 lei; Împrejmuire beton: - suprafaţa construită = 924,00 ml; - valoarea contabilă = 5.500,00 lei; Împrejmuire plasă sârmă: - suprafaţa construită = 304,00 ml;
  - valoarea contabilă = 381,99 lei; Platou macadam: - suprafaţa construită = 50,00 mp; - valoarea contabilă = 2.800,00 lei; Reţea alimentare cu apă: - lungime = 300,00 ml; - valoarea contabilă = 21.450,00 lei; Reţea canalizare: - lungime = 150,00 ml; - valoarea contabilă = 18.892,92 lei; Reţea electrică subterană: - lungime = 150,00 ml; - valoarea contabilă = 8.672,16 lei Total valoare contabilă: imobil 1733 - parţial = 66.797,07 lei CF nr. 104962 Limanu - 2 Mai, nr. cadastral 104962
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  4.107048 - parţial8.19.01Imobil 3287 parţialMunicipiul Tecuci, judeţul Galaţi4. Construcţii: Drum pământ: - suprafaţa construită = 735,00 mp; - valoarea contabilă = 410,88 lei; Împrejmuire sârmă ghimpată 1 rând stâlpi: - suprafaţa construită = 1.330,00 ml; - valoarea contabilă = 5.020,16 lei Total valoare contabilă: imobil 3287 - parţial = 5.431,04 lei CF nr. 101285 Tecuci, nr. cadastral 101285Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  5.107192 - parţial8.19.01Imobil 1300 parţialComuna Sfântu Gheorghe,
  judeţul Tulcea
  5. Construcţii: Pavilionul H/construcţia C3: - suprafaţa construită = 6,00 mp; - valoarea contabilă = 4.596,00 lei; Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229

  0123456
  Platforme betonate: - suprafaţa construită = 207,00 mp; - valoarea contabilă = 20.065,55 lei Total valoare contabilă:
  imobil 1300 - parţial = 24.661,55 lei CF nr. 30404 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 30404 CF nr. 30405 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 30405 CF nr. 30144 Sfântu Gheorghe, nr. cadastral 30144
  6.103804 - parţial8.19.01Imobil 324 parţialLocalitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa6. Construcţii: Împrejmuire sârmă pe 1 rând de stâlpi: - suprafaţa construită = 4.172,00 ml; - valoarea contabilă = 1.047,664 lei; Împrejmuire sârmă pe 2 rânduri de stâlpi: - suprafaţa construită = 1.986,00 ml; - valoarea contabilă = 1.503,40 lei
  Total valoare contabilă: imobil 324 - parţial = 2.551,064 lei CF nr. 21152 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 21152 CF nr. 21153 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 21153 CF nr. 21148 Mihail Kogălniceanu, nr. cadastral 21148
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  7.107170 - parţial8.19.01Imobil 1524 parţialComuna Tuzla, judeţul Constanţa7. Construcţii: Împrejmuire sârmă ghimpată: - suprafaţa construită = 73,00 ml; - valoarea contabilă = 98,00 lei;
  Reţea de alimentare cu apă: - lungime = 1.100,00 ml; - valoarea contabilă = 862,51 lei; Reţea de canalizare: - lungime = 60,00 ml; - valoarea contabilă = 20.643,00 lei; Reţea de alimentare cu energie electrică subterană: - lungime = 100,00 ml; - valoarea contabilă = 492,00 lei Total valoare contabilă: imobil 1524 - parţial = 22.095,51 lei CF nr. 106452 Tuzla, nr. cadastral 106452
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  8.107158 - parţial8.19.01Imobil 2292 parţialComuna Agigea, judeţul Constanţa8. Construcţii:
  Pavilionul C: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 979,00 lei; Reţea de energie electrică subterană: - lungime = 20,00 ml; - valoarea contabilă = 112,00 lei Total valoare contabilă: imobil 2292 - parţial = 1.091,00 lei CF nr. 110517 Agigea, nr. cadastral 110517
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  9.103960 - parţial8.19.01Imobil 2660 parţialLocalitatea Alba Iulia, Bulevardul Revoluţiei 1989 nr. 25, judeţul Alba9. Construcţii: Pavilionul T - construcţia C 8: - suprafaţa construită = 278,00 mp; - valoarea contabilă = 27.584,52 lei
  Total valoare contabilă: imobil 2660 - parţial = 27.584,52 lei CF nr. 103117 Alba Iulia, nr. cadastral 103117
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229

  0123456
  10.103558 - parţial8.19.01Imobil 1278 parţialComuna Brăneşti, judeţul Ilfov10. Construcţii:
  Pavilionul A: - suprafaţa construită = 33,20 mp; - valoarea contabilă = 5,11 lei; Pavilionul C1: - suprafaţa construită = 189,00 mp; - valoarea contabilă = 17.184,08 lei; Pavilionul D1: - suprafaţa construită = 384,00 mp; - valoarea contabilă = 26.348,92 lei; Pavilionul E: - suprafaţa construită = 30,00 mp; - valoarea contabilă = 9.648,53 lei; Pavilionul F: - suprafaţa construită = 86,00 mp; - valoarea contabilă = 35.048,09 lei; Pavilionul G: - suprafaţa construită = 7,00 mp; - valoarea contabilă = 0,44 lei; Pavilionul H1: - suprafaţa construită = 25,00 mp; - valoarea contabilă = 6.038,31 lei; Pavilionul H2: - suprafaţa construită = 25,00 mp; - valoarea contabilă = 6.038,31 lei; Pavilionul L1: - suprafaţa construită = 288,00 mp; - valoarea contabilă = 54.267,52 lei; Pavilionul T: - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul Ţ: - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul U: - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul V: - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul X:
  - suprafaţa construită = 2,90 mp; - valoarea contabilă = 2.837,36 lei; Pavilionul I1: - suprafaţa construită = 349,00 mp; - valoarea contabilă = 36.508,58 lei; Pavilionul I2: - suprafaţa construită = 349,00 mp; - valoarea contabilă = 36.508,58 lei; Pavilionul I4: - suprafaţa construită = 349,00 mp; - valoarea contabilă = 36.508,58 lei; Împrejmuire metalică: - suprafaţa construită = 220,00 ml; - valoarea contabilă = 94,468 lei; Împrejmuire beton: - suprafaţa construită = 70,00 ml; - valoarea contabilă = 766,073 lei; Reţea electrică aeriană: - lungime = 630,00 ml; - valoarea contabilă = 3.870,342 lei; Drumuri pavate:
  - suprafaţa construită = 1.260,00 mp; - valoarea contabilă = 1.474,70 lei;
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229

  0123456
  Platforme pavate cu macadam: - suprafaţa construită = 3.750,00 mp; - valoarea contabilă = 12.991,50 lei Total valoare contabilă: imobil 1278 - parţial = 297.488,937 lei CF nr. 59089 Brăneşti, nr. cadastral 59089
  11.
  107153 - parţial8.19.01Imobil 2392 parţialLocalitatea Ovidiu, judeţul Constanţa11. Construcţii: Drumuri şi alei pavate: - suprafaţa construită = 2.216,00 mp; - valoarea contabilă = 3.631,72 lei; Reţea alimentare apă: - lungime = 838,00 ml; - valoarea contabilă = 4.422,10 lei; Reţea electrică subterană: - lungime = 80,00 ml; - valoarea contabilă = 295,71 lei Total valoare contabilă: imobil 2392 - parţial = 8.349,53 lei CF nr. 106182 Ovidiu, nr. cadastral 106182Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  12.
  107057 - parţial8.19.01Imobil 2920 parţialComuna Adamclisi, judeţul Constanţa12. Construcţii: Drumuri şi alei cu macadam: - suprafaţa construită = 435,00 mp; - valoarea contabilă = 760,52 lei; Drumuri şi alei pământ: - suprafaţa construită = 130,00 mp; - valoarea contabilă = 128,01 lei; Pavilionul K: - suprafaţa construită = 3,15 mp; - valoarea contabilă = 22.988,46 lei; Pavilionul R: - suprafaţa construită = 24,00 mp; - valoarea contabilă = 472,70 lei Total valoare contabilă: imobil 2920 - parţial = 24.349,69 lei CF nr. 101925 Adamclisi, nr. cadastral 101925
  CF nr. 100485 Adamclisi, nr. cadastral 100485 CF nr. 100483 Adamclisi, nr. cadastral 100483 CF nr. 101923 Adamclisi, nr. cadastral 101923 CF nr. 102558 Deleni - Şipotele, nr. cadastral 102558
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  13.107047 - parţial8.19.01Imobil 1576 parţialComuna Movileni, judeţul Galaţi13. Construcţii: Drumuri pavate cu pietriş: - suprafaţa construită = 8.471,00 mp; - valoarea contabilă = 12.348,14 lei Total valoare contabilă: imobil 1576 - parţial = 12.348,14 lei CF nr. 100057 Movileni, nr. cadastral 100057 CF nr. 100278 Movileni, nr. cadastral 100278Ministerul Apărării Naţionale
  C.U.I. 4183229
  14.107041 - parţial8.19.01Imobil 488 parţialLocalitatea Tecuci, strada Gheorghe Petraşcu nr. 1, judeţul Galaţi14. Construcţii: Drumuri şi alei interioare cu balast: - suprafaţa construită = 3.640,00 mp; - valoarea contabilă = 20.711,60 lei; Reţea alimentare cu apă: - lungime = 1.335,00 ml; - valoarea contabilă = 39.088,80 lei; Reţea de canalizare: - lungime = 1.470,00 ml; - valoarea contabilă = 14.023,80 lei; Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229

  0123456
  Reţea de gaze: - lungime = 850,00 ml; - valoarea contabilă = 5.219,00 lei Total valoare contabilă: imobil 488 - parţial = 79.043,20 lei CF nr. 107721 Tecuci, nr. cadastral 107721
  15.107149 - parţial8.19.01Imobil 3176 parţialLocalitatea Năvodari, judeţul Constanţa15. Construcţii: Drumuri asfaltate: - suprafaţa construită = 6.438,00 mp; - valoarea contabilă = 3.184,21 lei; Platouri asfaltate: - suprafaţa construită = 2.820,00 mp; - valoarea contabilă = 12.759,15 lei; Platouri betonate: - suprafaţa construită = 2.324,00 mp; - valoarea contabilă = 7.714,43 lei; Platouri cu macadam: - suprafaţa construită = 880,00 mp; - valoarea contabilă = 2.665,31 lei Total valoare contabilă: imobil 3176 - parţial = 26.323.10 lei CF nr. 109601 Năvodari, nr. cadastral 109601 CF nr. 109695 Năvodari, nr. cadastral 109695 CF nr. 116262 Năvodari, nr. cadastral 116262Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  16.106987 - parţial8.19.01
  Imobil 3091 parţialLocalitatea Topliceni, judeţul Buzău16. Construcţii: Drumuri betonate: - suprafaţa construită = 200,00 mp; - valoarea contabilă = 1.386,07 lei; Platouri betonate: - suprafaţa construită = 200,00 mp; - valoarea contabilă = 1.386,07 lei Total valoare contabilă: imobil 3091 - parţial = 2.772,14 lei CF nr. 20642 Topliceni, nr. cadastral 122Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  17.107007 - parţial8.19.01Imobil 3447 parţialLocalitatea Mircea Vodă, judeţul Brăila17. Construcţii:
  Reţea de energie electrică aeriană: - lungime = 80,00 ml; - valoarea contabilă = 816,70 lei; Pavilionul S5 - construcţia C 2: - suprafaţa construită = 48,17,00 mp; - valoarea contabilă = 6.697,20 lei Total valoare contabilă: imobil 3447 - parţial = 7.513,90 lei CF nr. 71620 Mircea Vodă, nr. cadastral 988
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  18.106644 - parţial8.19.01Imobil 355 parţialLocalitatea Bistriţa, str. Avram Iancu nr. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud18. Construcţii: Pavilion C - construcţia C7: - suprafaţa construită = 1.859 mp; - valoarea contabilă = 250,00 lei;
  Pavilionul R7: - suprafaţa construită = 504 mp; - valoarea contabilă = 28,00 lei; Pavilionul R9: - suprafaţa construită = 1.118 mp; - valoarea contabilă = 70 lei Total valoare contabilă: imobil 3447 - parţial = 348,00 lei CF nr. 55450 Bistriţa, nr. cadastral 55450
  Ministerul Apărării Naţionale C.U.I. 4183229
  Anexa nr. 3DATELE DE IDENTIFICAREale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează adresele poştale unde sunt situate acestea, în urma înscrierii în cartea funciară
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunului din domeniul public al statului la care se modifică adresa poştalăPersoana juridică care are în administrare bunul şi codul unic de înregistrareAdresa poştală a bunului înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la data de 4.09.2018 Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciareCarte funciară actualizată/ Nr. cadastral
  01234567
  1.1070578.19.01Imobil 2920
  Ministerul Apărării Naţionale - 4183229Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna AdamclisiŢara: România; judeţul: Constanţa; comuna Adamclisi; comuna Deleni-ŞipoteleCF nr. 101925 Adamclisi, nr. cadastral 101925; CF nr. 100485 Adamclisi, nr. cadastral 100485; CF nr. 100483 Adamclisi, nr. cadastral 100483; CF nr. 101923 Adamclisi, nr. cadastral 101923; CF nr. 102558 Deleni-Şipotele, nr. cadastral 102558
  2.1070078.19.01Imobil 3447
  Ministerul Apărării Naţionale - 4183229Ţara: România, judeţul: Brăila oraşul: IancaŢara: România,judeţul: Brăila comuna Mircea VodăCF nr. 71620, nr. cadastral 988
  -----