Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 44 din 27 decembrie 2018pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 4 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 04-01-2019

  Având în vedere prevederile art. 8 lit. d) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, coroborate cu prevederile art. 36 lit. x), art. 39 alin. (2), art. 52 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi ale art. 107 din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 26 decembrie 2018, emite următoarea hotărâre:Articolul IHotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.000 din 27 noiembrie 2018, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:(2)
  Prin excepţie de la alin. (1), fizioterapeuţii care au dobândit calitatea de membru al CFZRO în anul 2018 şi care au achitat cotizaţia anuală la înscriere în cuantum de 300 lei, respectiv aveau statutul de angajat sau îşi exercitau profesia în regim independent, vor plăti cotizaţia pe anul 2019 în funcţie de luna emiterii autorizaţiei de liberă practică, astfel:
  2. La articolul 1 alineatul (2), litera k) se abrogă.
  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
  Elena Căciulan
  Bucureşti, 27 decembrie 2018.Nr. 44.-----