Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 20 decembrie 2018privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acestea din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 4 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 04-01-2019

  Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile cu nr. M.F. 158755 şi 158756 din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit anexei nr. 1.
  Articolul 2(1) Se aprobă transmiterea unor părţi din imobilele având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“.(2) Suprafeţele de teren transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinaţie.Articolul 3Predarea-preluarea părţilor din imobile prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul 4După predarea-preluarea părţilor din imobile transmise potrivit art. 2 alin. (1), Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Brăila, şi Ministerul Transporturilor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiţiei,
  Tudorel Toader
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 1.010.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor la care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar, imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila - CUI 4342987
  Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDescriere tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoare de inventar (în lei)Situaţie juridicăTip bun (mobil/ imobil)
  Baza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
  123456789101112
  1587558.05.01Terenuri arabile extravilan, tarlaua 195, parcela 1277/2Suprafeţe = 553.422 mp, nr. cadastral 3330, extras CF nr. 70860/Vădeni/2018 Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni, nr. -19842.653.692Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012,Hotărârea Guvernului nr. 416/2016în administrare 
  imobil
  1587568.05.01Terenuri arabile extravilan, tarlaua 196, parcela 1287/4Suprafeţe = 116.578 mp, nr. cadastral 3331, extras CF nr. 70843/Vădeni/2018 Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna Vădeni, nr. -1984542.843Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012,Hotărârea Guvernului nr. 416/2016în administrare imobil
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREa părţilor de imobile aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea bunului
  Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică a părţilor de imobile aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii (lei)Valoarea părţii bunului care se transmite (lei)Valoarea părţii bunului care nu se transmite (lei)Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  158755 - parţial8.05.01.Terenuri arabile extravilan, tarlaua 195, parcela 1277/2Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna VădeniSuprafaţă teren 83.679 mp, din suprafaţa totală de 553.422 mp Nr. cadastral 3330 Extras CF nr. 70860/16.04.2018 2.653.692400.8222.252.870Statul român, din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila CUI - 4342987Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor CUI - 13633330
  158756 - parţial8.05.01.Terenuri arabile extravilan, tarlaua 196, parcela 1287/4Ţara: România; judeţul: Brăila; comuna VădeniSuprafaţă teren 49.662 mp, din suprafaţa totală de 116.578 mp Nr. cadastral 3331 Extras CF nr. 70843/11.04.2018 542.843230.432312.411Statul român, din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila CUI - 4342987Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor CUI - 13633330
  -----