Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.009 din 20 decembrie 2018privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 4 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 04-01-2019

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55+520)“, prevăzuţi în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,

  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 20 decembrie 2018.Nr. 1.009.Anexa nr. 1CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)“ Sector 1 km 23 + 600 - km 33 + 000
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:Bucureşti şi judeţul Ilfov

  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):637.493
  mii lei
  (1 euro = 4,6485 lei/31.05.2018),
  din care C + M (inclusiv TVA):499.490mii lei
  Valoare rest de executat (inclusiv TVA):622.872mii lei
  din care C + M (inclusiv TVA):482.847mii lei
  Durata de execuţie a lucrărilor:24luni
  Eşalonarea investiţiei (rest): INV Anul I: 373.723 mii leiAnul II: 249.149 mii lei
  C + M289.708 mii lei193.139 mii lei
  Capacităţi:km9,40
  - Lungime drum:m17,90
  - Lăţime platformă:m14,00
  - parte carosabilă:m2 x 0,40
  - efect optic de bordură:m1,60
  - zonă mediană:m
  1,50
  - trotuar:buc.4
  - Intersecţii denivelate:buc.1
  - Poduri reabilitate:buc.1
  - Pasaje noi pe centură:buc.4
  - Pasaje noi peste centură:buc.3
  - Parcări:
  Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului „Cod de proiectare seismică“ P 100-1/2013.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  Anexa nr. 2CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)“ Sector 2 km 33 + 000 - km 43 + 000
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:Bucureşti şi judeţul Ilfov

  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):585.266mii lei
  (1 euro = 4,6485 lei/31.05.2018),
  din care C + M (inclusiv TVA):
  462.004mii lei
  Valoare rest de executat (inclusiv TVA):581.633mii lei
  din care C + M (inclusiv TVA):461.915mii lei
  Durata de execuţie a lucrărilor:24luni
  Eşalonarea investiţiei (rest): INV Anul I: 348.980 mii leiAnul II: 232.653 mii lei
  C + M277.149 mii lei193.139 mii lei
  Capacităţi:
  - Lungime drum:km10,00
  - Lăţime platformă:m17,90
  - parte carosabilă:m14,00
  - efect optic de bordură:m2 x 0,40
  - zonă mediană:m1,60
  - trotuar: m1,50
  - Intersecţii denivelate:
  buc.2
  - Intersecţii la nivel tip sens giratoriu:buc.2
  - Poduri reabilitate şi dublate:buc.1
  - Pasaje noi pe centură:buc.1
  - Pasaje pe bretele reabilitate:buc.1
  Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului „Cod de proiectare seismică“ P 100-1/2013.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  Anexa nr. 3CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)“ Sector 3 km 43 + 000 - km 55 + 520
  Titular:Ministerul Transporturilor
  Beneficiar:Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  Amplasament:Bucureşti şi judeţul Ilfov

  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):   739.540mii lei
  (1 euro = 4,6485 lei/31.05.2018),     
  din care C + M (inclusiv TVA):   597.862mii lei
  Valoare rest de executat (inclusiv TVA):   697.206mii lei
  din care C + M (inclusiv TVA):   555.305mii lei
  Durata de execuţie a lucrărilor:    24luni

  Eşalonarea investiţiei (rest): INV Anul I: 418.324 mii lei Anul II: 278.882 mii lei
  C + M
  333.183 mii lei222.122 mii lei
  Capacităţi:
  - Lungime drum:km11.525
  - Lăţime platformă:m17,90
  - parte carosabilă:m14,00
  - efect optic de bordură:m2 x 0,40
  - zonă mediană:m1,60
  - trotuar:m
  1,50
  - Intersecţii denivelate:buc.2
  - Intersecţii la nivel tip sens giratoriu:buc.2
  - Pasaje subterane noi pe centură:buc.2
  - Parcări:buc.2
  Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului „Cod de proiectare seismică“ P 100-1/2013.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  -----