Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.033 din 21 decembrie 2018privind transmiterea imobilelor 2407 şi 5036 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 4 ianuarie 2019Data intrării în vigoare 04-01-2019

  În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilelor 2407 şi 5036, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, precum şi declararea acestora din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local.
  Articolul 2După preluare, imobilele transmise potrivit art. 1 se utilizează pentru realizarea obiectivelor de investiţii menţionate în Hotărârea Consiliului Local al Comunei Jegălia nr. 66/2018, astfel:– o suprafaţă de 0,2816 ha din imobilul 5036 se modernizează cu fonduri de la bugetul local, în termen de 3 ani de la preluare, urmând a avea destinaţia de stradă pentru accesul auto şi pietonal pentru cetăţenii din localitate şi cei care tranzitează localitatea şi care va fi interconectată la reţeaua de drumuri de interes local;– o suprafaţă de 0,3793 ha din imobilul 5036 se modernizează în vederea extinderii reţelelor de drumuri de interes local, iar imobilul 2407 se utilizează pentru realizarea unui adăpost pentru populaţie în caz de calamităţi, război şi forţă majoră, într-un termen de 5 ani de la preluare, cu fonduri asigurate de la bugetul local.Articolul 3În cazul în care nu se respectă destinaţiile imobilelor şi termenele prevăzute la art. 2, acestea revin în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Comuna Jegălia, prin structurile specializate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 5Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Nicolae Nasta,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 21 decembrie 2018.Nr. 1.033.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor 2407 şi 5036 care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, şi care se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaValoarea de inventar (în lei)Elementele-cadru de descriere tehnică/ Cartea funciară/Nr. cadastralePersoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  1037478.19.01Imobil 2407Judeţul Călăraşi, comuna Jegălia60.583,111. Teren 0,7074 ha - Valoare contabilă = 60.583,11 lei CF nr. 21310 Nr. cadastral 21310Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229Domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi CUI - 3796756
  1036938.19.01Imobil 5036Judeţul Călăraşi, comuna Jegălia, satul Iezeru48.473,361. Teren 0,6609 ha - Valoare contabilă = 48.473,36 lei
  CF nr. 22010 Nr. cadastral 22010
  Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229Domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi CUI - 3796756
  -----